top of page

SCHOLARS

 

 

"СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ"

 

Водещ партньор – 7 СОУ „Кузман Шапкарев“ Благоевград

Седмо училище е едно от училищата, работили по-най-много проекти в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз и след това - като страна пълноправна членка.  Училището участва със свои проекти по всички модули на националната програма на МОМН „Спорт в училище”, „Обновяване на учебно-техническото  оборудване”, „ Безопасно училище”, „Ритуализация на училищния живот”, „Създаване на достъпна  архитектурна среда”, „ Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, „Да се обичаме безопасно”

 

Партньор – СОУ „М.М.Брицо“, гр.Делчево

В УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН ЕТАЖ ОТ УЧЕБНИЯ КОРПУС, В КОЙТО ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ НОВИ ЗАЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗАЕДНО С IT ОБОРУДВАНЕТО ЗА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

 

Цел на проекта

Създаване на условия за устойчиво и трайно трансгранично партньорство чрез изграждане на зали за извънкласни и извънучилищни дейности за социално сближаване на ученици, учители от двете партньорски училища и свързаните с тях социални групи от гр.Благоевград и гр. Делчево.•Трансграничното партньорство чрез извънкласните и извънучилищните дейности в района ще допринесе за съвместно приобщаване към европейските норми и ценности в областта на образованието, възпитанието и социалното сближаване.

bottom of page